Zorg

Elke burger heeft een zorgbehoefte, of dat nu de huisarts, een specialist, een psycholoog, een diëtist, jeugdwelzijn, thuiszorg, medische hulpmiddelen of welke andere vorm van zorg dan ook is. Elke burger wordt omringd door zorg, een behoefte aan zorg en een aanbod van zorg. Niet elke burger heeft elke vorm van zorg nodig, maar elke vorm van zorg moet toegankelijk zijn voor elke burger. Het CDA Buren vindt het belangrijk dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen jong en oud, arm en rijk, gezond en kwetsbaar.

Mensen met een functionele beperking of handicap, hulpbehoevende ouderen of mensen die redelijkerwijs niet rond kunnen komen van een inkomen, verdienen ondersteuning waar dat nodig is en waar deze behoefte bestaat.  Noodzakelijke versterkingen in ondersteuning, voorzieningen en armoedebestrijding moeten blijven plaatsvinden. Uiteraard moet daarbij ook de effectiviteit en efficiëntie in de gaten worden gehouden. Zorg voor elkaar betekent voor het CDA Buren dat mensen in kwetsbare omstandigheden de zorg, hulp en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Zorg die niet alleen aansluit bij hun behoefte maar vooral ook bij hun mogelijkheden.

Om ouderen langer in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen, moeten zij beter begeleid worden. De rol van een dorpsontmoetingsplaats is van wezenlijk belang. Contact, beweging en er even uit zijn, geeft mensen levenslust. Betrek de ouderen bij het sociale leven want vereenzaming ligt op de loer. Activiteiten voor ouderen zijn dan ook van groot belang in onze kernen.

Activiteiten moeten op een goed bereikbare plaats georganiseerd worden en toegankelijk zijn voor iedereen. Een goed sociaal netwerk is noodzakelijk om te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Een belangrijke rol in het sociale netwerk kan ook ingevuld worden door kerken, verenigingen, scholen, bedrijven en belcirkels, daardoor blijven mensen betrokken en kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd.

Free Joomla! templates by AgeThemes