Burger

Uitgangspunt van het CDA Buren is de burger. Alle burgers zijn van belang voor het CDA. Mannen, vrouwen en kinderen. Uw afkomst, geslacht, geaardheid of geloofsovertuiging veranderen niet het feit dat u een burger bent van de gemeente Buren. Ongeacht uw geloofsovertuiging, uw vorm van samenleven of uw partnerkeuze.

In elke vorm van samenleven door burgers vormen immers dezelfde zaken uitdagingen en brengen dezelfde zaken rust en geluk. Als burger hebben we dezelfde (levens)behoeften, dezelfde zorgvraag, dezelfde angsten en dezelfde wensen. Onderscheid maken in burgers op basis van uw vorm van samenleven, is volgens het CDA Buren dan ook niet gepast.

Het gezin en de familie is de plaats waar mensen thuis zijn, de plaats waar burgers opgroeien, gevormd worden, groeien tot wie ze later zijn, de plaats waar burgers tot hun recht komen.

Vanuit het uitgangspunt burger, stelt het CDA Buren zich een aantal vragen:

  • wat is noodzakelijk voor het leven als burger;
  • wat maakt het leven als burger mogelijk;
  • wat is nodig om het leven als burger een succes te maken;
  • wat maakt het leven als burger onmogelijk;

Zorg, kunnen wonen, inkomen, opleiding, sociale structuur, een bestuur dat het belang van zijn burgers vooropstelt: het zijn allemaal kernelementen in het kunnen functioneren van een burger in de maatschappij. Om het functioneren van burgers te waarborgen moet er aandacht zijn voor de volgende thema’s:

  • Zorg
  • Wonen
  • Inkomen (of breder: Economie)
  • Sociale structuur (Scholen, verenigingen, dorpshuizen)
  • Bestuur

 

Free Joomla! templates by AgeThemes