Verkiezingsprogramma

Het CDA Buren presenteert in dit verkiezingsprogramma haar visie voor de komende raadsperiode en geeft uitleg aan haar uitgangspunten. De uitgangspunten van het CDA-gedachtegoed zijn:

Uitgangspunt Uitleg
Publieke gerechtigdheid Ruimte laten voor de samenleving. Plichten en rechten van de burgers moeten in verhouding zijn
Solidariteit Bewustzijn van het samen moeten klaren en daar ook de consequenties aan verbinden
Gespreide verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid ligt zowel bij de samenleving als de overheid
Rentmeesterschap Je jaagt het bezit er niet door maar beheert het zorgvuldig om door te geven

 

Het CDA is een brede volkspartij die zich inzet voor iedereen. Het CDA is van oudsher ook een familie- en gezinspartij, maar het CDA sluit niemand uit. Een familie of gezin bestaat uit burgers en alle burgers zijn van belang voor het CDA. Mannen, vrouwen en kinderen. Uw afkomst, geslacht, geaardheid of geloofsovertuiging veranderen niet het feit dat u een burger bent van de gemeente Buren. Het gezin of de familie is de plaats waar burgers opgroeien en gevormd worden en groeien tot wie ze later zijn. Burgers moeten zich veilig en gerespecteerd voelen, zowel thuis als in de maatschappij. Respect en integriteit zijn voor ons belangrijk, maar ook veiligheid in de breedste zin van het woord.

Voor een gezonde en prettige samenleving in de gemeente Buren is het nodig dat er voor de burger voldoende mogelijkheden zijn om in Buren te wonen, te werken, te leven. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor verenigingen, scholen, kerken, openbare instellingen, woningen, openbaar vervoer, winkels en bedrijven, zorg en welzijn, recreatie en natuur en cultuur. Voorop staat dat de burgers hierin een “vrije” keuze kunnen maken. Waar kan ik wonen, naar school gaan, boodschappen doen en op welk moment. We leven tenslotte in een 24-uurs maatschappij.

Plaatsen waar mensen kunnen samenkomen en ontmoeten zijn zeer belangrijk. Aandacht voor de ander zorgt voor minder eenzaamheid. Waar mensen elkaar ontmoeten, zoals in verenigingen en kerken, ligt het hart van de gemeenschap. Zij zijn de ogen en oren van de gemeenschap.

Initiatieven vanuit de gemeenschap zijn welkom en altijd de moeite waard om aandacht aan te geven. De gemeente Buren moet hierin faciliterend zijn. De gemeente en de gemeenteraad zijn er voor de burgers van Buren en de inwoners van Buren zijn er voor elkaar. Vraag dus niet wat de gemeente voor u kan doen, maar wat u voor de gemeenschap kunt betekenen.

In dit verkiezingsprogramma gaan we verder in op onze visie en uitgangspunten. We hopen dat u als kiezer ons steunt zodat dat de CDA-fractie deel kan nemen aan de college-onderhandelingen. Het CDA kan en wil het verschil maken de volgende 4 jaar.

Onderstaande afbeelding geeft een beeld van hoe het CDA Buren de samenhang ziet tussen burger en wat de burger nodig heeft om succesvol te zijn. Als u op één van de onderwerpen klikt, komt u vanzelf bij de bijbehorende tekst uit het verkiezingsprogramma. U kunt natuurlijk ook navigeren via het hoofdmenu.

 

 Economie Bestuur
 Sociale structuur  Wonen

 

Free Joomla! templates by AgeThemes