Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Samenleving aan zet

In de visie van CDA Buren gaan wij uit van zelfstandige kernen met voldoende kracht om de kernen leefbaar en levensvatbaar te houden of weer te maken. Daarvoor is voldoende nieuwbouw noodzakelijk. De gemeente Buren moet aantrekkelijk blijven als het groene hart in het rivierenland. Jong en oud wonen en leven samen in groene kernen waar plaats is voor goed onderwijs, een dorpshuis, een kerk en een dorpsraad. Nu en in de toekomst.

 • Een kern moet voldoende omvang hebben om zelfstandig te kunnen voorzien in de belangrijkste voorzieningen:
  • een schoolvoorziening met voldoende kinderen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven;
  • een dorpshuis om de bewoners een plaats te geven waar men elkaar kan ontmoeten en afspraken gemaakt kunnen worden over de invulling van de toekomst in het dorp;
  • een sportclub met meerdere mogelijkheden voor jong en oud om actief te zijn, te worden en te blijven;
  • een kerk voor de samenkomst en activiteiten om elkaar te ondersteunen, zodat men langer zelfstandig is of haar plaats in de kerk kan blijven invullen.
 • CDA Buren is voor een dorpsraad met beperkte financiële middelen om de keuzes te maken die bij die kern horen, een speeltuin, een jaarmarkt etc.
 • CDA Buren wil denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om inwoners, die zich minder laten horen, te bereiken.
 • CDA Buren wil minder regels en administratie. Binnen de marges van openbare orde en veiligheid willen we het makkelijker maken voor verenigingen en andere instellingen om iets te organiseren. Wij staan open voor nieuwe initiatieven. Benodigde vergunningen zijn voor verenigingen bij voorkeur doorlopend, zodat deze niet telkens verlengd hoeven te worden.
 • Evenementen als concerten en tentoonstellingen moeten binnen de veiligheids- en geluidsmarges makkelijk een vergunning kunnen krijgen.
 • CDA Buren wil dat dienstverlening dicht bij de inwoners en ondernemers wordt aangeboden én waar mogelijk digitaal. Het moet altijd mogelijk blijven om fysiek contact te hebben met de gemeente.
Free Joomla! templates by AgeThemes