Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Veiligheid ook in het buitengebied

Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning en woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeers- en geluidsoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte. Waar zich dat voordoet moet het hoge prioriteit hebben.

Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt en dat tast onze rechtsstaat aan. Drugsdumpingen in een bos, mensen die onder bedreiging of chantage een zolder moeten afstaan voor een illegale hennepplantage, winkels waar je nooit een klant ziet of een drugslab midden in een woonwijk.

  • Wijkagenten zijn de ogen en oren van de buurt. Ze moeten daadwerkelijk aanwezig en zichtbaar zijn en makkelijk benaderbaar in de buurt.
  • We waarderen de rol van de wijkagent of BOA in onze wijken en dorpen. CDA Buren kiest voor meer wijkagenten of BOA’s.
  • Inwoners kunnen signalen van ondermijning anoniem melden, maar daarvoor is wel voorlichting nodig over wat ondermijning is en waar en hoe precies gemeld kan worden.
  • Al dan niet mobiel cameratoezicht is een mogelijkheid om in te zetten op plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders.
  • CDA Buren gaat nooit akkoord met de komst van coffeeshops in onze gemeente.
Free Joomla! templates by AgeThemes