Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

De toekomst van de gemeente Buren en gezonde gemeentefinanciën

De provincie kan aansturen op een gemeentelijke herindeling als dat voor de regionale ontwikkeling nodig is of als de bestuurskracht zodanig verzwakt is dat de gemeente haar taken niet meer kan uitvoeren.

CDA Buren is heel duidelijk: wij geloven in een zelfstandige gemeente Buren. Wel zal er een aantal maatregelen genomen moeten worden om te zorgen dat wij weer voldoende financiële veerkracht opbouwen en behouden en dat wij onze bestuurskracht versterken.

  • We willen dat de gemeente als een goede rentmeester met haar geld omgaat en gezond investeert. We vinden dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Onze uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.
  • Er zal een beleid gemaakt moeten worden om weer onze financiële veerkracht op te bouwen en te behouden. De gemeente moet met financiële middelen omgaan als een goed huismoeder/huisvader.
  • Wij willen dat er geïnvesteerd wordt in het behouden van kennis en kunde in de organisatie van gemeente Buren, zodat verloop en doorstroming van mensen niet leidt tot verlies van kennis.
  • Een aantal gemeenschappelijke regelingen kosten veel geld en deze kosten zijn niet of nauwelijks te beïnvloeden door de gemeente Buren. Voorbeelden zijn de AVRI en de ODR. Wij willen met de andere gemeentes in Rivierenland deze diensten omvormen tot kosteneffectieve en klantgerichte organisaties die zich uitsluitend op hun kerntaken richten.
  • Vanuit het oogpunt van effectiviteit in het sociaal domein, willen wij samen met de andere gemeentes in Rivierenland, het aantal geselecteerde bedrijven dat diensten verleent verkleinen.
  • Wij willen duidelijke keuzes maken wat waar in onze gemeente past. Niet alles kan overal, de ruimte en het geld zijn schaars. De balans tussen werken, wonen, recreatie en natuur moet goed bewaard worden voor een gezonde toekomst.
Free Joomla! templates by AgeThemes