Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lokaal ondernemerschap, recreatie en toerisme

In de gemeente Buren hebben wij het geluk dat er voldoende ruimte en groen beschikbaar is. De balans tussen de verschillende activiteiten van wonen, werken en recreëren moet in stand blijven. Wij staan voor het behoud van ons groene hart in het Rivierenland.

Ook in onze gemeente is er plaats en moet er plaats blijven voor ondernemers, landbouw, het MKB en ook recreatie.

De gemeente Buren heeft ook voor de toerist veel te bieden. Mooie fietsroutes, wandelroutes langs klompenpaden en natuurlijk de langere wandelroutes tussen Rijswijk en Lienden en Ravenswaaij en Lienden. In de regio zijn in 2020 een vijftal opgaven gedefinieerd: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie. CDA Buren is van mening dat groei van toerisme mogelijk moet zijn, maar dat onze identiteit daarin niet verloren mag gaan. We zijn tenslotte niet het (Fruit) pretpark van Gelderland. We steunen de regionale aanpak, maar hebben zeker ook oog voor lokale initiatieven.

De ambitie van CDA Buren is groot, maar er is een duidelijke samenhang met ons landschap en de cultuur in onze kernen. Wij zijn voor een evenwichtige groei waarin voor veel activiteiten plaats is maar zeker niet voor alles.

  • Er moet ruimte zijn voor een evenwichtige groei voor ondernemers, landbouw en toerisme.
  • De gemeente moet de lokale ondernemers beter faciliteren in het realiseren van hun plannen. Geen periode van 3 jaar of meer zoals nu soms het geval is voordat de gemeente een vergunning gaat afgeven. CDA Buren is dus voor een ondernemersloket waar alle zaken snel en effectief besproken kunnen worden en beslissingen binnen een aanvaardbare periode genomen worden.
  • Bij een gelijkwaardige aanbieding moet de voorkeur uitgaan naar een lokale ondernemer.
  • De gemeente Buren betaalt haar rekeningen binnen 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, zodat wij bijdragen aan een gezonde financiële positie van de ondernemer.
  • De omvang van een recreatiepark moet passen bij de schaalgrootte van een kern en de aanwezige infrastructuur. Recreatie mag niet overheersend zijn en daarmee ons landschap of cultuur in de kernen beschadigen.
  • CDA Buren wil de stijging van de toeristenbelasting koppelen aan de stijging van de OZB-belasting.
  • Innovatie op alle vlakken moet een prioriteit worden, voor ondernemers, in de landbouw maar ook voor mensen die vanuit huis werken. Glasvezelverbindingen moeten in de gehele gemeente beschikbaar komen in de komende periode voor elke woning en onderneming.
  • CDA Buren wil duidelijke keuzes maken wat waar in onze gemeente past. Niet alles kan overal, de ruimte is schaars. De balans tussen werken, wonen, recreatie en natuur moet goed bewaard worden.
  • Wij willen dat met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties afspraken gemaakt worden op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in opleidingen ter bevordering van toekomstig personeel, aanstellen van mensen met een beperking, voldoende stage- en leerplekken en investeringen in innovatie.
Free Joomla! templates by AgeThemes