Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Energieopwekking en infrastructuur: haalbaar, betaalbaar en met draagvlak

De klimaatverandering is volgens CDA Buren vooral het gevolg van het ingrijpen van de mens. Als de mens medeverantwoordelijk is voor de veranderingen in ons klimaat dan zijn wij ook medeverantwoordelijk voor het herstellen van het klimaat. Die verantwoordelijkheid gaat verder dan onze gemeentegrenzen.

De maatregelen die CDA Buren voorstaat zijn dus meer dan alleen gericht op onze gemeente, ze zijn gericht op herstellen van de balans tussen mens, dier en het totale milieu. Wij ondersteunen de initiatieven voor het opwekken van duurzame energie en het vergroten van de biodiversiteit in goede samenhang met de landbouw in onze gemeente.

 • Wij willen groene daken, het afkoppelen van hemelwater op het riool en energiebesparende maatregelen stimuleren.
 • Ten aanzien van windmolens en zonnecollectoren is het essentieel dat er lokaal (dat wil zeggen: in de directe omgeving) voldoende draagvlak is, voordat plannen worden uitgevoerd. CDA Buren is geen voorstander van zonnepanelen op goede landbouwgrond.
 • Het terugdringen van de energiebehoefte is de beste manier om energie te besparen, isoleren van woningen, daken, vloeren en spouwmuren is een belangrijke stap in het energie-neutraal maken van onze bestaande woningen.
 • Het gebruik van waterkracht. In ons landschap hebben wij gelukkig de rivieren die ons kunnen helpen bij het opwekken van energie, daar willen wij ook op inzetten en maximaal benutten.
 • Nieuwe technologieën gaan ons helpen de afgesproken doelen te behalen, nu alles inzetten op de bestaande oplossingen sluit de weg naar nieuwe oplossingen af.
 • Aardwarmte en het gebruik van de warmte uit de rivieren kan bijdragen aan de verwarmingen van onze huizen.
 • CDA Buren is van mening dat er in de energietransitie ook gekeken moet worden naar alternatieven voor wind en zon, zoals bijvoorbeeld het gebruik van waterstof als vervanger van aardgas.
 • Kleine windmolens bij bedrijven, boerderijen en tuinders passen goed in het landschap en zijn een goed voorbeeld van kleinschalige oplossingen.
 • Zonnepanelen op daken van bedrijven en woningen heeft duidelijk onze voorkeur boven het aanleggen van grootschalige zonneparken op onze belangrijke natuur- en landbouwgronden, die moeten zo veel mogelijk worden ontzien. Op nieuwe bedrijfsgebouwen en bij projecten voor koop- en huurwoningen moeten zonnepanelen verplicht worden aangebracht
 • CDA Buren kiest voor meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. We denken dan o.a. het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen, opwekken van wind en zon op dezelfde percelen en asbestdaken vervangen door een dak met zonnepanelen.
 • CDA Buren wil de opbrengsten van het opwekken van onze duurzame energie in een investeringsfonds storten en inzetten voor het isoleren van woningen en bedrijven. Daarnaast kan dit fonds gebruikt worden om ook het landschap en natuur in onze gemeente te versterken.
Free Joomla! templates by AgeThemes