Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ruim baan voor starters, doorstromers en senioren

Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen. Er is voor de korte termijn meer (sociale) woningbouw nodig. Wij willen extra aandacht voor de lastige positie van starters, senioren, mensen met een inkomen tot modaal en eenpersoonshuishoudens bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning.

  • CDA Buren is voor het bouwen van tenminste 1400 woningen tot en met 2030, bij voorkeur in de kleine kernen.
  • Kleine kernen zijn voor hun leefbaarheid afhankelijk van nieuwbouw, daarom zijn wij van mening dat aan die kleine kernen prioriteit gegeven moet worden.
  • Bouwprojecten moeten naast betaalbare koopwoningen ook bestaan uit tenminste 30% sociale huurwoningen.
  • De woningen moeten voor een deel levensloopbestendig zijn zodat starters en ouderen naast elkaar kunnen wonen en hun plaats in de kern kunnen innemen of behouden. Daarnaast moeten er voldoende kleinere woningen zijn om doorstroming van zowel starters als senioren te bevorderen.
  • We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang voor inwoners van de gemeente. Een sociaal en/of economische binding met de woonplek kan daarin een vereiste zijn.
  • CDA Buren wil de bouw van tijdelijke woningen mogelijk maken (flexwonen, denk bijvoorbeeld aan Tiny Houses) Hiermee bieden we perspectief aan mensen met een acute woonvraag, (‘spoedzoekers’) die met de reguliere woningtoewijzing tussen wal en schip vallen. Denk hierbij aan starters, mensen die zijn gescheiden, of mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving.
  • Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere woonvormen. De combinatie van wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt CDA Buren vanzelfsprekend. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd.
  • Belangrijk is de bereikbaarheid van voorzieningen en de veiligheid van de leefomgeving. Voor mensen met een zorgvraag is het van belang dat er voldoende passende woonruimte met zorg dichtbij aanwezig is.
Free Joomla! templates by AgeThemes