Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Visie op de woonomgeving

Elke gemeente moet uiterlijk in 2024 in het kader van de omgevingswet, een omgevingsvisie hebben vastgesteld.

De omgevingsvisie geeft ons de kans om doelen aan te geven die bereikt moeten worden in plaats van strakke regels waaraan voldaan moet worden en waarbinnen nauwelijks tot geen afwijking mogelijk is. Zo ontstaat een situatie die flexibeler is. Hoe dichter een initiatief bij de doelstelling komt, des te gemakkelijker de realisatie daarvan zal zijn. Het is daarom van belang dat we goed nadenken over de invulling van de omgevingsvisie. CDA Buren wil dat planontwikkelingen meer vanuit een totaalvisie op de kernen tot stand komt. Wij zien de gemeente als bewaker van integraliteit en pakken deze rol in het kader van de uitvoering van de Omgevingswet.

Voor CDA Buren is het uitgangspunt dat een leefomgeving bij moet dragen aan het welzijn van inwoners met aandacht voor natuur, biodiversiteit en milieu. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor het bedrijfsleven, toerisme & recreatie. Lienden is bijvoorbeeld anders dan Buren en hoe je leefomgeving eruitziet, moet passen bij de unieke identiteit die onze kernen hebben. In onze kernen moet ruimte zijn voor groen, voor samenkomen, voor eigen identiteit, maar ook voor klimaatadaptatie in de vorm van wateropvang en bijvoorbeeld voldoende schaduwplekken. Daarom moet bij nieuwbouwprojecten aangegeven worden dat deze onderwerpen ingebed moeten worden in het ontwerp.

Free Joomla! templates by AgeThemes