Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Een veilige, schone en plezierige buurt voor iedereen

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken om te bewegen, te zijn en te ontmoeten. De gemeente legt ‘spelen in het groen’ vast als ruimtelijke functie.

Wij investeren in een zichtbare vergroening van de woonomgeving. Parken, speelweides, volkstuinen en natuur vergroten de leefbaarheid en zijn van steeds groter belang voor afkoeling bij hitte of de opvang van regenwater bij extreme buien.

  • De inrichting van de openbare ruimte mag geen sluitstuk zijn van economische activiteiten in de omgeving. De zorg voor een aantrekkelijke en toegankelijke inpassing in de omgeving is een vast onderdeel van ontwikkelopgaven.
  • Het CDA blijft erop toezien dat de openbare ruimte niet vervuilt en verloedert. Er moeten voldoende afvalbakken zijn (die ook geleegd worden!) en onoverzichtelijke plekken moeten worden aangepakt. Wij willen meer bankjes voor ontmoeting en rustmomenten waardoor het wandelend bewegen gestimuleerd wordt. Inwoners mogen in overleg die bankjes ook zelf maken en plaatsen.
  • Iedereen moet op een veilige manier op pad kunnen. De openbare ruimte moet veilig zijn, door bijvoorbeeld het toepassen van slimme verlichting. Zo zorgen we voor zelfstandige mobiliteit van kinderen en ouderen.
  • Het is belangrijk dat de gemeente over het niveau van groenonderhoud communiceert met omwonenden. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt. Willen mensen hoogwaardig groen in hun buurt, dan vragen we in ruil daarvoor hun bijdrage bij het onderhoud van dit groen. Ze kunnen snippergroen van de gemeente adopteren. De gemeente faciliteert de bewoners waar nodig met materialen en kennis, en organiseert hiertoe een vast aanspreekpunt per kern.
  • CDA Buren blijft erop toezien dat openbare ruimten en gebouwen goed toegankelijk zijn, hindernissen worden gesignaleerd en verholpen. Parken, speelweides, volkstuinen en dorpsnatuur verhogen de leefbaarheid en ze zijn van steeds groter belang voor afkoeling bij hitte of de opvang van regenwater bij extreme buien. Ook bevordert het de biodiversiteit waar CDA Buren een groot voorstander van is.
  • We willen bloemrijk bermbeheer en waar mogelijk natuurlijke afscheidingen zoals bijvoorbeeld een houtwal om een parkeerplaats. Door als gemeente het groen ecologisch te onderhouden en chemische middelen te verbieden geven we het goede voorbeeld.

Wij zorgen dat buurten veilig zijn. Daarbij stimuleren we bewoners actief te zijn in de buurt en we verhogen de mogelijkheden voor bewoners om medeverantwoordelijkheid te dragen. We verhogen het vertrouwen in organisaties, de bekendheid van de professionals en de samenwerking in de buurt. We hebben aandacht voor de oorzaken van onveiligheidsgevoel en pakken deze zo mogelijk samen met bewoners aan.

Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. We zijn voorstander van Initiatieven zoals buurt WhatsApp-groepen. CDA Buren vraagt van de gemeente dit te stimuleren.

Free Joomla! templates by AgeThemes