Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Investeren in goede bereikbaarheid en openbaar vervoer

In een plattelandsgemeente als Buren zien we dat het aantal openbaar vervoer verbindingen steeds kleiner wordt, maar een goed openbaar vervoer netwerk is noodzakelijk om je goed te kunnen verplaatsen als je geen auto hebt. De buurtbus (lijn 263) die door vrijwilligers bemand wordt, is dan ook een welkome toevoeging, maar de Coronamaatregelen hebben in de afgelopen tijd laten zien hoe kwetsbaar zo’n vrijwilligersnetwerk en kleinere bus kan zijn. CDA Buren is van mening dat de gemeente Buren moet investeren op het vervoer van haar inwoners, door een gerichte lobby naar de provincie. Verduurzaming van vervoer kan voor een grote groep inwoners van de gemeente Buren bereikt worden door een goed openbaar vervoersnetwerk.

  • Om het schone elektrisch rijden te bevorderen willen we voldoende laadpalen.
  • Vernieuwende ideeën als laadpalen in combinatie met lantaarnpalen moeten daarin meegenomen worden.
  • Opdat bedrijven hun werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer willen wij meedenken om belemmeringen die zij ervaren weg te nemen.
  • Wij zijn voor duurzame innovaties bij de aanleg van wegen: van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen tot aan gras-parkeren, maar ook bijvoorbeeld circulair asfalt.
  • Fietsen is een gezonde een goede manier om te bewegen. De gemeente Buren moet het fietsverkeer daarom zo veel mogelijk bevorderen. Daarvoor zijn goede, veilige en goed onderhouden fietspaden nodig.
  • CDA Buren maakt zich sterk voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk, maar ook fietssnelwegen voor iets grotere afstanden naar het werk bijvoorbeeld. Overleg met buurgemeenten is daarvoor essentieel.
  • Goed en aantrekkelijk openbaar vervoer vermindert de afhankelijkheid van de auto. Dat is beter voor het milieu en bovendien een uitkomst voor wie geen autorijdt. Goed overleg met de provincie is belangrijk, want de gemeente is hiervoor afhankelijk van de provincie.
  • CDA Buren steunt eigen initiatief van buren die elkaar helpen, of als er een concept als elektrische deelauto, huurauto of scooter wordt opgezet.
  • Waar het openbaar vervoer niet komt, moet de provincie goed aanvullend vervoer regelen.

Bushaltes moeten schoon en veilig zijn en de opstap in de bus moet op een goede hoogte zijn.

Free Joomla! templates by AgeThemes