Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Betrokken in de buurt

CDA Buren gelooft sterk in de kracht van de inwoners en de talenten die alle mensen hebben. Wij willen het enthousiasme en de betrokkenheid van onze eigen inwoners die de eigen omgeving, de eigen kern, ten goede komt belonen. De inwoner weet zelf wat goed is voor hem en zijn buurman, de jeugd ontmoet graag andere jongeren in het dorp en de ouderen praten met leeftijdsgenoten over welzijn en dorpsbelang. Daar hoort een dienende overheid bij die de inwoners meer ruimte geeft om actief mee te doen. Volgens ons kan dat met een dorpsbudget.

  • CDA Buren wil het huidige leefbaarheidsbudget ophogen naar € 3000,- en als dorpsbudget jaarlijks ter beschikking te stellen aan elke kern. Inwoners en gemeente maken laagdrempelige afspraken hoe dit budget ingezet kan worden. Het is aan de inwoners zelf om er een succes van te maken.

Middelpunt van een kleine kern zijn, naast de kerk vaak ook de school en het dorpshuis. Wij vinden dat beide plekken extra aandacht en waar nodig ondersteuning verdienen. Dan kan het gaan om zonnepanelen op het dak (die de gemeente collectief met korting kan inkopen), vrijstelling van OZB of meedenken met het schoolbestuur om een onderwijslocatie in stand te houden. Elke kern verdient een eigen onderwijsvoorziening, in de vorm van een volwaardige school of een dependance.

  • Onderwijs moet goed bereikbaar zijn en daarom moet leerlingenvervoer voldoende geregeld zijn. Dat geldt voor speciaal onderwijs, maar ook voor onderwijs op grond van geloof of levensovertuiging. Overigens zien wij hoogbegaafdheid ook als een vorm van speciaal onderwijs.
  • De dorpshuizen of vergelijkbare accommodaties spelen een cruciale rol als plek waar mensen elkaar ontmoeten. CDA Buren wil in elke kern een plek waar activiteiten voor jong en oud plaatshebben. Dorpshuizen zijn belangrijk voor het culturele leven, als ontmoetingsplek om eenzaamheid tegen te gaan en kunnen een rol spelen in het tegengaan van laaggeletterdheid.
  • Omdat wij onze inwoners serieus nemen en graag als gesprekspartner zien willen wij hen meer inbreng geven over het groen in hun buurt. Waar mogelijk en realistisch geven wij snippergroen aan de inwoners waarbij wij als tegenprestatie hun bijdrage bij het onderhoud van dit groen vragen. Het is immers HUN buurt en HUN groen. De gemeente kan waar nodig faciliteren met materialen, kennis en een vast aanspreekpunt. Zo maak je de samenleving als eerste verantwoordelijk voor de eigen omgeving en dat is wat de mensen willen. Dat is ook het kerngericht werken dat CDA Buren wil.
Free Joomla! templates by AgeThemes