Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Een vitale jeugd

  • Om de jonge jeugd aan het bewegen te krijgen wil CDA Buren de speeltuinen in de dorpen in stand houden. De gemeente stimuleert het vrijwilligerswerk en laat haar waardering daarvoor ook blijken.
  • Wij willen elke speeltuin jaarlijks € 2000,- geven voor onderhoud en vervanging van toestellen. Zo promoten we het buiten spelen.
  • CDA Buren wil dat de gemeente overlegt met de scholen of de speelterreinen openbaar kunnen zijn, zodat de jeugd ook daar speelgelegenheid vindt. Van datzelfde schoolterrein kan een deel worden ingericht voor moes-, kruiden- of bloementuin om zo de jeugd dichter bij de natuur te brengen. De leerkrachten kunnen op deze manier aanschouwelijk onderwijs geven en laten zien dat aardbeien niet aan bomen groeien en dat viooltjes niet alleen muziekinstrumenten zijn.
  • Voor de oudere jeugd is een speelplek gewenst om ze vanachter de computer weg te halen en het bewegen te ervaren. Dat kan via het (proef)lidmaatschap van een sportvereniging.
  • Sportverenigingen kunnen in het kader van de open club-gedachte hun terrein voor iedereen beschikbaar stellen. Voetbalverenigingen kunnen hun huur terugverdienen door vitaliteitsactiviteiten te houden. Het beschikbaar stellen van de accommodatie voor de jeugd en overdag voor senioren die dan tijd hebben) past daar uitstekend in.
  • Buurtsportcoaches zijn in dit beleid onmisbaar. Evenals voldoende sportveldjes en groene speeltuinen. In de omgevingsvisie moet de gemeente ‘spelen in het groen’ vastleggen als ruimtelijke functie.
  • Bij nieuwbouwprojecten moet hier rekening mee gehouden worden, zodat minimaal 5% van een bouwplan aan groen en spelen wordt besteed.
Free Joomla! templates by AgeThemes