Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Inclusie en laaggeletterdheid

We zien dat ouderen steeds vaker vereenzamen, omdat leeftijdsgenoten wegvallen en de familie te weinig tijd heeft. Juist deze mensen, die een leven lang zich hebben ingezet voor ons welzijn en onze welvaart, moeten we aandacht geven. Het huisbezoek van 75-jarigen is daarbij een goed voorbeeld, evenals ontmoetingsmogelijkheden in dorpshuizen en andere accommodaties.

Belangrijk is natuurlijk dat we gezond oud worden. Daarvoor zijn preventieve maatregelen nodig, samen met de GGD en o.a. het Lokaal Preventie Akkoord en het Sport- en Beweegakkoord Buren. Beide akkoorden gelden voor alle leeftijden. De inzet op matig alcoholgebruik, een gezond gewicht (gezond eten en voldoende bewegen), niet roken en een mentale gezondheid onderschrijven wij van harte en daarom moet die structureel worden. De drie pijlers uit het beleidsplan Sociaal Domein (sterk netwerk, gezonde leefstijl en zinvolle dagbesteding) zijn hierbij leidend.

Niet iedereen wordt even gezond oud en dan gaat het met name om de mentale gezondheid. We weten dat in 2040 waarschijnlijk 1 op de 5 mensen dementie krijgt waarbij 70% van hen thuis woont en wordt verzorgd door een (vaak overbelaste) mantelzorger. Of thuis wonen dan de beste oplossing is, is de vraag, maar dat is landelijk beleid.

  • Buren moet een dementievriendelijke gemeente worden.
  • CDA Buren wil dat trainingen en voorlichting worden gegeven over leren omgaan met dementie.
  • Ook moet er een directe lijn zijn naar de deskundige Sociale Kern Teams die met de afgegeven signalen aan de slag gaan.
  • We stimuleren gezond gedrag ook door samen met partners actieve beweegprogramma’s aan te bieden en we promoten laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor alle leeftijden. Voor senioren Meer Bewegen voor Ouderen, beweegtuinen of duo-fietsen.
Free Joomla! templates by AgeThemes