Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Een sterk en vitaal verenigingsleven

Een laagdrempelige voorziening als een dorpshuis is onontbeerlijk voor bijvoorbeeld beoefening van amateurkunst  en als ontmoetingsplek. Financiële ondersteuning door de gemeente is gerechtvaardigd als dat enerzijds het welzijn van de mensen bevordert, anderzijds gezondheidsproblemen  als eenzaamheid en daarmee gezondheidskosten voorkomt. Belangrijk voor organisaties (die ruimte niet al te duur kunnen huren) en voor de exploitatie van de gebouwen is dat verenigingsgebouwen als dorpshuizen en clubhuizen worden vrijgesteld van de OZB. Voor CDA Buren is dat een belangrijke wens. Zo ook het multifunctioneel gebruik van die gebouwen, waardoor de exploitatie beter wordt en het in stand houden makkelijker.

CDA Buren is de partij die hart heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers. Die laatste groep heeft het zwaar. Wij blijven ons hard maken voor respijtzorg, dagopvang en mantelzorgcompliment. Het geld dat daarvoor van het Rijk komt moet volledig gebruikt worden. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor jongeren die mantelzorg bieden.

  • Om het vrijwilligerswerk te bevorderen willen we soepele regels voor onkostenvergoedingen, administratieve lasten verminderen en een collectieve vrijwilligersverzekering.
  • Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leren jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het CDA wil minder regels en vergunningen voor verenigingen en clubs en meer ruimte voor eigen initiatief. Soms kan gewoon worden volstaan met algemene regels of met een melding.
  • Vergunningen voor verenigingen zijn bij voorkeur doorlopend (zodat deze niet steeds opnieuw verlengd hoeven te worden).
  • Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld een concert of tentoonstelling in een kerk, willen wij willen soepel omgaan met evenementenvergunningen.
  • Verenigingsgebouwen worden vrijgesteld van de OZB.
  • Daar waar voorzieningen in een kern onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht voor meerdere gebruikers. Scholen, zorginstellingen en verenigingen bijvoorbeeld kunnen dan gebruik maken van hetzelfde gebouw, zodat het behouden blijft.
Free Joomla! templates by AgeThemes