Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CDA Buren kiest voor een samenleving waarin we met elkaar verantwoordelijkheid dragen. En dat begint dichtbij, in onze dorpen en kernen, bij onszelf, bij de buren, vrienden en familie. Wij kiezen voor een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee en doet mee. Het begint met zorgen voor jezelf, want pas als het goed met jou gaat, kun je ook iets voor een ander betekenen.

Wie daar ook na het inschakelen van het eigen netwerk hulp bij nodig heeft, krijgt die van de gemeente.

We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. De menselijke maat staat centraal. Een sterke samenleving zien we als een gemeente waar het geschikt wonen is voor iedereen, waar de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn. Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel voor de gemeente. Waardering en ondersteuning voor iedereen die zich belangeloos inzet is nodig. CDA Buren is een partij van en voor mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan de samenleving. Binnen verenigingen, scholen, (sport)clubs, samenwerkingsverbanden, kerken, familie, gezin en ook gewoon op straat, zien we dat we met elkaar meer kunnen bereiken dan alleen. CDA Buren zoekt steeds naar nieuwe vormen van samenwerking en goed bestuur, die passen bij onze tijd en die altijd de mens centraal stellen.

Wij gaan voor een overheid die vertrouwen uitstraalt, daarnaar handelt en denkt in kansen: toekomstgericht en samen.

Voor het CDA is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Met woningcorporaties maakt de gemeente gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. Wij vinden dat verduurzaming daar onderdeel van moeten zijn.

CDA Buren maakt serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie en het milieu. Een economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. CDA Buren geeft de voorkeur aan lokale ondernemers voor oplossingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. CDA Buren is voor maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen.

CDA Buren wil de energietransitie haalbaar en betaalbaar maken. Met een groene en schone leefomgeving, investeringen in schone energie en vermindering van de CO2-uitstoot. CDA Buren is voor een eerlijke verdeling van de kosten en de opbrengsten van het klimaatbeleid. We betrekken inwoners vooraf bij grote besluiten en willen de lokale opbrengsten uit zonneparken en windenergie gebruiken voor investeringen in isolatie en energiebesparing van het eigen huis.

De inwoners van de gemeente Buren moeten centraal staan. De gemeente Buren moet betrouwbaar en dienstbaar zijn maar ook duidelijk grenzen stellen. Dat geeft de inwoners en bedrijven meer zekerheid. De gemeente is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn en zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. De gemeente is er voor de inwoners en ondernemers en niet andersom.

CDA Buren wil een duidelijke, transparante en slagvaardige gemeente. Inwoners en ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen en moeten echt kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. 

Free Joomla! templates by AgeThemes