En dan ben je raadslid!

Gisteren was het zover, ik werd geïnstalleerd als raadslid voor het CDA Buren. Eerder dan verwacht, maar nu ik bijna een jaar ervaring op heb gedaan in bijeenkomsten en voorbesprekingen, is niet alles nieuw voor me. Natuurlijk is het spannend, een beetje "de grote mensen wereld" met moties en amendementen, waar soms wat wollig gepraat wordt en termen gebruikt worden die me nog niet zoveel zeggen. Zo moest ik even googlen voordat ik wist dat met 'in dit gremium' eigenlijk gewoon 'in dit overlegorgaan' bedoeld wordt. Ik kom er wel uit en als ik iets niet snap, dan vraag ik dat gewoon. Beter 10 keer te vaak vragen, dan één keer te weinig! Ik neem me trouwens wel voor om me uiteraard wegwijs te maken in dat jargon, maar er zelf, als het even kan, zo weinig mogelijk gebruik van te maken. Dat vergroot denk ik de transparantie voor de burgers die een raadsvergadering of voorbespreking volgen, dan wel bij een openbare informatiebijeenkomst zijn. Durf duidelijke taal te vragen was een boodschap van enkele jaren geleden en ik denk dat die nog steeds geldt. 

Ik mag eindelijk de 'waarom' vragen stellen! In de voorbesprekingen mag je namelijk alleen technische vragen stellen.. ja ja voor mij was in het begin ook niet helemaal duidelijk wat er met technisch bedoeld werd, maar het gaat dan eigenlijk om het uitvragen van feiten. Alle vragen die met 'waarom' beginnen, vragen eigenlijk naar een keuze en die worden als politieke vragen bestempeld en politieke vragen mogen dan weer alleen tijdens de raadsvergadering.  Als je tijdens een voorbespreking een politieke vraag stelt, dan krijgt de betreffende wethouder netjes het advies van de voorzitter om geen antwoord te geven. Tijdens de raadsvergadering heb ik al gemerkt dat er bij het stellen van een technische vraag netjes verwezen wordt naar de voorbespreking waar die vraag gesteld had moeten worden, dan wel naar de mogelijkheid om schriftelijk technische vragen te stellen als die er nog waren na de voorbespreking. Dat levert een klein probleem op als een agenda-onderwerp niet in een voorbespreking behandeld is.. mag je dan tijdens de raadsvergadering nog technische vragen stellen? Ook gisteravond werd er meerdere keren aangegeven dat de gevraagde informatie in de voorbespreking verstrekt was en dat de wethouder in kwestie daar dus niet nog een keer op in zou gaan. Ik snap dat om wille van de tijd aan de ene kant wel, aan de andere kant is zo'n scherpe scheiding natuurlijk een beetje overdreven en als er een enkele technische vraag per ongelijk doorsijpelt in een raadsvergadering, dan lijkt het mij dat die gewoon beantwoord zou kunnen worden.

Ik kan in ieder geval het 'sorry ik ben nieuw' excuus nog even gebruiken als ik toch de fout in ga.

Mijn eerste raadsvergadering gisteren duurde erg lang, maar het is natuurlijk belangrijk dat onderwerpen goed doorgesproken worden en dat er een gedegen besluitvorming plaatsvindt. Als dat betekent dat het later wordt dan 23.00 uur, dan is dat zo. Alhoewel ik wel hoop dat niet veel vergaderingen pas om 00.30 uur afgelopen zullen zijn!

Hoe het ook zij: ik heb er in ieder geval zin in!

 

 

 

Free Joomla! templates by AgeThemes