In de raadsvergadering van 5 maart heeft het CDA Buren samen met Partij voor de Dieren en D66 een motie van treurnis ingediend terzake onjuiste informatie in diverse tweemaandelijkse rapportages.

Waarom

In de afgelopen periode heeft u in de media kunnen lezen dat er een groot tekort is in het sociaal domein, meerdere gemeenten kampen met dit probleem. Over dat tekort ging deze motie nadrukkelijk niet. De motie betrof het feit dat de raad meerdere keren, omdat het niemand in de organisatie opgevallen was dat de tweemaandelijkse rapportage niet klopte, verkeerd geïnformeerd is over de stand van zaken. En dat vinden wij diep triest en dat mag gezegd worden!

Inmiddels is de organisatie hard bezig met het veranderen van processen en is geborgd dat dit niet nog een keer kan voorkomen. Het CDA Buren heeft er alle vertrouwen in dat de organisatie hard aan het werk is en blijft om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt.

Is de motie aangenomen?

Nee.

Free Joomla! templates by AgeThemes