Willie Veens overleden

Plotseling en onverwacht is op 30 juli jl Willie Veens overleden. Willie was kandidaat voor het CDA Buren tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen en zette zich ook daarna vol overtuiging in voor het CDA Buren.

Toen we Willie vroegen om in een paar regels aan te geven waarom hij de politiek in wilde, gaf hij het volgende aan:

"Ik wil het geluid van de gewone man laten horen in het politieke concert van de elite. Ik wil me inzetten voor de gewone man, ongeacht zijn afkomst of geloofsovertuiging, maar wel vanuit christelijk democratisch oogpunt. Niet jij bent er voor de gemeente, de gemeente is er voor jou."

We verliezen in Willie een man die zich met passie in wilde zetten in de gemeentelijke politiek. Wij zullen Willie missen en wensen zijn familie sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 

 

Free Joomla! templates by AgeThemes