Wethouders

Niko Wiendels

Portefeuille Sociaal Domein
WMO, jeugd, participatie
Werk en inkomen, arbeidsparticipatie
Welzijn en preventie
Bibliotheekwerk, leesstimulering en laaggeletterdheid
Sport en cultuur
Gezondheidszorg

Portefeuille Dierenwelzijn
Portefeuille Verkeer, vervoer, mobiliteit

Gemeenschappelijke regelingen
Regio Rivierenland, portefeuillehouder WMO/Jeugd
Werkzaak, Lid AB
GGD Gelderland-Zuid, Lid AB

  Babberich
   
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Free Joomla! templates by AgeThemes