Fractie

Monique Bettink-Pierik, raadslid en fractievoorzitter

Hoi, ik ben Monique Bettink-Pierik, geboren in 1972 in Goor en sinds 5 maart 2019 ben ik raadslid voor het CDA in de gemeenteraad van Buren. Ik ben getrouwd met Fred Bettink en sinds 2017 wonen we (weer) in stad Buren. Fred is geboren en getogen in stad Buren en dat levert tijdens wandelingen altijd leuke verhalen op uit zijn jeugd. 

Toen we hier kwamen wonen heb ik de cursus Politiek Actief gevolgd en ben ik aan de slag gegaan voor het CDA. Na de verkiezingen in 2018 ben ik burgerlid geworden. Als burgerlid mag je vragen stellen bij voorbesprekingen en in commissies/werkgroepen deelnemen. Daarnaast  ga je natuurlijk naar (openbare) informatiebijeenkomsten en probeer je de rest van de (steun)fractie en natuurlijk het raadslid zo goed mogelijk van informatie te voorzien zodat in de voorbereiding van raadsvergadering zo gedegen mogelijk besloten kan worden wat het standpunt is van het CDA. Het CDA Buren is geen hele grote club, dus we moeten het gezamenlijk doen.

Wat ik met name belangrijk vind is dat we de burger goed vertegenwoordigen. In ons verkiezingsprogramma hebben we al aangegeven dat we de burger centraal zetten en dat willen we uiteraard blijven doen. Dit past ook goed binnen het gedachtegoed van het CDA. Het CDA beschrijft in haar mensbeeld dat ieder mens uniek is en dat juist in dat unieke meerwaarde schuilt. Jij bent waardevol, gewoon omdat je er bent. Je doet wat je kunt en samen kunnen we dan mooie prestaties neerzetten. Voor het CDA is de rol van de overheid vanuit haar mensbeeld: de menswaardigheid beschermen en het mogelijk maken dat mensen leven in een waardevolle samenleving, waarin naar elkaar omgezien wordt. Dat werkt door in het gedachtegoed van het CDA op het gebied van solidariteit, rentmeesterschap, publieke gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid. In de praktijk betekent dat dat we oog moeten hebben voor de lange termijn, dat we burgers ruimte moeten geven voor hun eigen initiatieven, maar dat we ook kaders stellen en garanties bieden als dat nodig is. De burger heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar als het ondanks dat je je best doet, niet lukt, dan ligt er een taak voor de overheid om te ondersteunen en te helpen.

Vanuit dat gedachtegoed en natuurlijk vanuit ons eigen verkiezingsprogramma zullen we naar de onderwerpen kijken en in de (steun)fractie doorspreken welke standpunten we in gaan nemen en welke vragen we zullen stellen tijdens voorbesprekingen en raadsvergaderingen. We beslissen samen en kiezen samen de weg die we gaan volgen. 

In onze agenda kunt u zien welke informatiebijeenkomsten er zijn vanuit de gemeente, wanneer de voorbesprekingen en de raadsvergaderingen zijn. Bij een voorbespreking zijn alle fracties vertegenwoordigd, dus als u snel iedereen wilt bereiken, is dat een prima middel. Bij de raadsvergadering zijn uiteraard alle raadsleden aanwezig. Wist u trouwens dat u bij een voorbespreking mag inspreken? Ook als uw onderwerp niet op de agenda van de voorbespreking staat? Neemt u als u in wilt spreken contact op met de griffie. Heeft u vragen voor mij als raadslid? Neem dan vooral contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Aandachtsgebieden
Sociaal domein
Regionale samenwerking
Openbare Orde en Veiligheid

Werkgroepen en commissies
Werkgroep Sociaal domein
Werkgroep Omgevingswet (technisch voorzitter)
Werkgroep Raadscommunicatie
Agendacommissie
Fractievoorzittersoverleg
Kwaliteitscommissie
Veranderagenda
Format/verbetering raadsvoorstellen

Strategische opgaven
Samen sterk in de regio
Visie op dienstverlening
Visie op transformatie Sociaal Domein

 Buren
   06 21831691
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joost van den Anker, burgerlid

Aandachtsgebieden
Financiën en Ruimte (samen met Willem Lassche)

Werkgroepen en commissies
Werkgroep Omgevingswet

Strategische opgave
Omgevingswet (samen met Willem Lassche)

  Maurik
   06-20421033
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aad van der Sluijs, burgerlidAandachtsgebieden
Financiën en Ruimte (samen met Joost van den Anker)
Duurzaamheid, wonen en onderwijs
Economie en kerngericht werken

Werkgroepen en commissies
Werkgroep Klimaatvisie
Werkgroep Openbare Ruimte

Strategische opgaven
Duurzaamheid
Kerngericht werken
Omgevingswet (samen met Joost van den Anker)

  Buren
 
 

Free Joomla! templates by AgeThemes