Agenda CDA Buren

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fractie

Monique Bettink-Pierik, raadslid en fractievoorzitter

Hoi, ik ben Monique Bettink-Pierik, geboren in 1972 in Goor en sinds 5 maart 2019 ben ik raadslid voor het CDA in de gemeenteraad van Buren. Ik ben getrouwd met Fred Bettink en sinds 2017 wonen we (weer) in stad Buren. Fred is geboren en getogen in stad Buren en dat levert tijdens wandelingen altijd leuke verhalen op uit zijn jeugd. 

Toen we hier kwamen wonen heb ik de cursus Politiek Actief gevolgd en ben ik aan de slag gegaan voor het CDA. Na de verkiezingen in 2018 ben ik burgerlid geworden. Als burgerlid mag je vragen stellen bij voorbesprekingen en in commissies/werkgroepen deelnemen. Daarnaast  ga je natuurlijk naar (openbare) informatiebijeenkomsten en probeer je de rest van de (steun)fractie en natuurlijk het raadslid zo goed mogelijk van informatie te voorzien zodat in de voorbereiding van raadsvergadering zo gedegen mogelijk besloten kan worden wat het standpunt is van het CDA. Het CDA Buren is geen hele grote club, dus we moeten het gezamenlijk doen.

Wat ik met name belangrijk vind is dat we de burger goed vertegenwoordigen. In ons verkiezingsprogramma hebben we al aangegeven dat we de burger centraal zetten en dat willen we uiteraard blijven doen. Dit past ook goed binnen het gedachtegoed van het CDA. Het CDA beschrijft in haar mensbeeld dat ieder mens uniek is en dat juist in dat unieke meerwaarde schuilt. Jij bent waardevol, gewoon omdat je er bent. Je doet wat je kunt en samen kunnen we dan mooie prestaties neerzetten. Voor het CDA is de rol van de overheid vanuit haar mensbeeld: de menswaardigheid beschermen en het mogelijk maken dat mensen leven in een waardevolle samenleving, waarin naar elkaar omgezien wordt. Dat werkt door in het gedachtegoed van het CDA op het gebied van solidariteit, rentmeesterschap, publieke gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid. In de praktijk betekent dat dat we oog moeten hebben voor de lange termijn, dat we burgers ruimte moeten geven voor hun eigen initiatieven, maar dat we ook kaders stellen en garanties bieden als dat nodig is. De burger heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar als het ondanks dat je je best doet, niet lukt, dan ligt er een taak voor de overheid om te ondersteunen en te helpen.

Vanuit dat gedachtegoed en natuurlijk vanuit ons eigen verkiezingsprogramma zullen we naar de onderwerpen kijken en in de (steun)fractie doorspreken welke standpunten we in gaan nemen en welke vragen we zullen stellen tijdens voorbesprekingen en raadsvergaderingen. We beslissen samen en kiezen samen de weg die we gaan volgen. 

In onze agenda kunt u zien welke informatiebijeenkomsten er zijn vanuit de gemeente, wanneer de voorbesprekingen en de raadsvergaderingen zijn. Bij een voorbespreking zijn alle fracties vertegenwoordigd, dus als u snel iedereen wilt bereiken, is dat een prima middel. Bij de raadsvergadering zijn uiteraard alle raadsleden aanwezig. Wist u trouwens dat u bij een voorbespreking mag inspreken? Ook als uw onderwerp niet op de agenda van de voorbespreking staat? Neemt u als u in wilt spreken contact op met de griffie. Heeft u vragen voor mij als raadslid? Neem dan vooral contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Aandachtsgebieden
Sociaal domein
Regionale samenwerking
Openbare Orde en Veiligheid

Werkgroepen en commissies
Werkgroep Sociaal domein
Werkgroep Omgevingswet (technisch voorzitter)
Werkgroep Raadscommunicatie
Agendacommissie
Fractievoorzittersoverleg
Kwaliteitscommissie
Veranderagenda
Format/verbetering raadsvoorstellen

Strategische opgaven
Samen sterk in de regio
Visie op dienstverlening
Visie op transformatie Sociaal Domein

 Buren
   06 21831691
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peter van Dijk, raadslid

Peter van Dijk (44) is een echte verenigingsman, of het nu gaat om speeltuin, muziekvereniging of sportclub.

“Ik woon in Eck en Wiel,  maar mijn hart klopt voor de hele gemeente, voor jong en oud. Daarom zit ik bij CDA Buren: een lokale partij met hart voor de mensen. En die wil samenwerken. Die ruimte geeft aan de ondernemer, de jeugd actief wil laten zijn en zorg dichtbij wil organiseren. Daarom spreekt het kerngericht werken mij aan. Elke kern heeft zijn eigen identiteit en leefbaarheid en om die in stand te houden, moeten we samen met de inwoners ons inzetten. Dat deed ik al en dat blijf ik doen als ik in de gemeenteraad zou mogen komen.” De nummer twee van CDA  Buren is een echte verbinder.In de gemeenteraad kan hij zich uitleven op woningbouw en veilig verkeer. “We moeten echt gaan bouwen”, vindt Peter. “Naar behoefte voor gezinnen, starters, senioren en alleenstaanden, van huur tot vrijstaand, voor elke portemonnee, en met lef voor nieuwe woonvormen. Meer woningen betekent meer mensen en dat is goed voor verenigingsleven, dorpshuis, kerk en school en daarmee voor de leefbaarheid van dorp en stad. En natuurlijk met veilige fietsroutes, daar ga ik voor.”​ 

Eck en Wiel

Thomas Jansen, burgerlid


Er zullen in onze gemeente weinig mensen zijn die zoveel van milieu, duurzaamheid en landschap afweten als Thomas Jansen, nummer drie bij CDA Buren. De landschapsarchitect uit Zoelen weet waar hij over praat bij deze onderwerpen. Hij kent de regels en cijfers, maar hij schroomt niet om ook anders te denken, nieuwe wegen in te slaan, innovatieve opties een kans te geven. En dat doet hij met een passie die je aanspreekt. “Ik wil transparante politiek die het eerlijke verhaal vertelt. Buren is een landelijke gemeente en daar moeten we trots op zijn, maar ook zorgvuldig mee omgaan. Als CDA Buren gaan we niet voor techniek of juridisch getouwtrek, wij zijn van de mensen. Ons hart klopt voor ondernemer en agrarier, recreant en docent, leerling en vrijwilliger en ga zo maar door. Wij willen een duurzame toekomst die in balans is met ons sociale geweten en als daar een ander geluid bij hoort dan de standaard kreten, dan is dat maar zo. Die grondhouding wil ik vertalen in daadkracht en nieuwe ideeen.”Voor Thomas betekent dat ook extra aandacht voor de lokale economie en verantwoorde ontwikkelingen op het gebied van recreatie. “Lokale identiteit vraagt maatwerk. Daar ga ik voor.” 

 Zoelen
 
 

Free Joomla! templates by AgeThemes