Bij brief van 30-1-2018 heeft het CDA-raadslid Paul Molleman met onmiddelijke ingang zijn  ontslag  aangeboden. Voor invulling van de daarmee ontstane vacature heeft de voorzitter  van het centraal stembureau, strikt naar de letter van de kieswet, een benoemingsbrief  gezonden aan de hoogstgeplaatste op de kieslijst uit 2014. Dit is ons lid Idzerd Lautenbach.  Na enige bedenktijd heeft hij laten weten deze benoeming aan te nemen, waarmee in de  eerstvolgende raadsvergadering, zijnde 13 maart 2018, zijn installatie kan volgen.  

Het CDA-Buren is blij dat het voortijdige vertrek van de heer Molleman, en de daardoor  ontstane impasse, met de voorgenomen benoeming van de heer Lautenbach snel en efficiënt  wordt opgelost.

Free Joomla! templates by AgeThemes